Direito 2017 – Palestra, Maquiavel Heroi ou Malfeitor